THÔNG BÁO

THÔNG BÁO ĐẾN HỌC SINH
Xem danh sách Đoàn viên phụ trách sinh hoạt hè năm 2015 ở các thôn tại mục 'Thông tin Đội TNTP Hồ Chí Minh'
Ngày 10/6/2015 tập trung học sinh toàn trường và tổ chức cho học sinh đăng ký các môn thi lại.
Ngày 10/7/2015 Ôn tập cho học sinh thi lại và tập trung học sinh toàn trường.
Ngày 15/7/2015 tổ chức thi lại cho học sinh.
Ngày 20/7/2015 công bố kết quả học sinh thi lại.
Ngày tựu trường 14/8/2015 tập trung học sinh, biên chế lớp chuẩn bị năm học mới.
Ngày 17/8/2015 bắt đầu năm học mới 2015-2016.
Danh sách học sinh thi lại hè 2015 (14-15)

XEM BẢNG ĐIỂM

Năm học: 2017-2018
tay_chi_xem
truy_cap_diem

HƯỞNG ỨNG

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG
chu-new-moiHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
chu-new-moiNói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
chu-new-moiMỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
chu-new-moiXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

anhbh

CÁC NHẠC SĨ VIỆT NAM

Tài nguyên dạy học

HÌNH ĐỘNG

36_3_2 36_33_17 0.horses_75 cau-vong choi_nhac cuoi_bo_tot
Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đặng Đạm - 0984344986)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thap_EpPhen.jpg Viet_Nam_oi__Mua_xuan_den_roi.flv 1233.jpg Canh_mai.png Chuc_mung_nam_moi.jpg Giay_khen_BGTT__Dam_1314.jpg Giay_khen_BGTT__KAnh_1314.jpg VietNam.gif 1222.jpg Di_Chuc_tran_Nhan_Tong.jpg Lau_ga_Vao_bep_cung_Sao__so_33__Clip_am_thuc__AmthucTV.flv Nang_San_Truong.mp3 4_Bui_phan.mp3 THUYEN_VA_BIEN.flv Bai_ca_tren_nui2.mp3 Quang_Linh__Yeu_Nhau_Ghet_Nhau.mp3 Gala_cuoi.flv Phan_ung_nhom_voi_o_xi1.flv 50_ban_thang_dep_nhat_lich_su.flv SONG__.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  VỆ TINH

  thu truot bien

  link

  Chuot

  Menu

  bk

  LIÊN KẾT ĐẶC BIỆT

  Nhảy dây-Chạy bền

  %name

  Ngôi nhà chung

  ductin vanha dang_dam thimen kimngoc nasa thihue thithuyet thithao thaiha kimanh tranchung huynhtien nhay_mat vandien mai_nga duc_hoa dinh_the anh_tuan le_anh

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  BÁO MỚI

  Gốc > Đề Tin học trẻ không chuyên THCS >

  Đề thi Tin học trẻ không chuyên 1

   

   

  Bài tập 1.

              Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.

                                                                 Hướng dẫn:

  - Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 1.

  - Dùng một biến để nhập số.

  - Sau khi nhập một số nhân ngay vào biến S.

  - Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).

                                          Mã chương trình

  Program TB_nhan;

  uses crt;

  Var a, S: real;

  Begin

      clrscr;

      S:=1;

      Write('Nhap so thu nhat: '); readln(a); S:=S*a;

      Write('Nhap so thu hai: '); readln(a); S:=S*a;

      Write('Nhap so thu ba: '); readln(a); S:=S*a;

      Write('Nhap so thu tu: '); readln(a); S:=S*a;

      Write('Trung binh nhan cua bon so la:',sqrt(sqrt(s)));

      readln

  End.

  Bài tập 2.

              Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số với yêu cầu sử dụng thuật toánEuclid.

  Thuật toánEuclid:  Nếu a chia hết cho b (a chia b dư 0) thì UCLN(a,b) bằng b

                                  Nếu a chia b dư r thì UCLN(a,b) = UCLN(b,r)

                                                                Hướng dẫn:

              - Nhập a, b và gán r = a mod b.

              - Lặp với điều kiện r <> 0: b = r, a = b, r = a mod b. 

                                          Mã chương trình

  Program UCLN;

  uses crt;

  var a,b,r:byte;

  begin

       clrscr;

       writeln('CHUONG TRINH TIM UCLN CUA HAI SO');

       write('Nhap a: ');readln(a);

       write('Nhap b: ');readln(b);

       r:=a mod b;

       while r<> 0 do

       begin

           b:=r;

           a:=b;

           r:=a mod b;

       end;

       write('UCLN cua hai so la: ',b);

       readln

  end.

  Bài tập 3.

              Viết chương trình cho phép thực hiện rút gọn phân số.

                                                              Hướng dẫn:

  - Tìm UCLN của tử số và mẫu số.

  - Chia tử và mẫu của phân số cho UCLN vừa tìm được.

                                Mã chương trình 

  Program Rut_gon_phan_so;

  uses crt;

  var tu,mau:integer;

  Function UCLN(a,b:integer):integer;

  var r: integer;

  begin

       r:= a mod b;

       while r <> 0 do

       begin

           a:= b;

           b:= r;

           r:=a mod b;

       end;

       UCLN:=b;

  end;

  begin

     clrscr;

     write('Nhap tu: '); readln(tu);

     write('Nhap mau: '); readln(mau);

     write('Ket qua rut gon: ',tu,'/',mau,'=',tu div UCLN(tu,mau),'/',mau div UCLN(tu,mau));

     readln

  end.  Nhắn tin cho tác giả
  Đặng Đạm @ 14:38 16/07/2013
  Số lượt xem: 1040
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến