De thi Violympic Toan Lop 5 vong 14 (12-13)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:14' 11-03-2013
Dung lượng: 324.4 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người

MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 – ROUND 14
ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 5 - VÒNG 14


BÀI 1: CÓC VÀNG TÀI BA


Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:


Câu 4:Câu 5:

Câu 6:


Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:


Câu 15:


Câu 16:


Câu 17:


Câu 18:


Câu 19:


Câu 20:


Câu 21:


Câu 22:


BÀI 2: ĐIỀN SỐ VÀO CHỖ TRỐNG
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Hai số có hiệu bằng 62,4. Biết 20% số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số lớn là 
Câu 2: Hai số có hiệu bằng 137,7. Biết 20% số thứ nhất bằng 50% số thứ 2. Vậy số lớn là 
Câu 3: Cho 2 số có thương bằng 0,5 và có hiệu bằng 135,7. Tìm số lớn. Trả lời:    Số lớn là 
Câu 4: Cho 2 số có tổng bằng 118,4. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 
Câu 5: Cho 2 số có hiệu bằng 81,3. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 
Câu 6: Cho 2 số có hiệu bằng 93,8. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 7: 0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 = 
Câu 8: 26,9 x 28,41 – 26,9 x 28,4 = 
Câu 9: 56,08 x 93,26 – 56,08 x 83,26 = 
Câu 10: 37,91 x 39 – 37,91 x 29 = 
BÀI THI SỐ
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Hai số có tổng bằng 689,6. Biết  số thứ nhất bằng 40% số thứ 2. Vậy số thứ nhất là 
Câu 2: Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có tổng bằng 97,6. Tìm số bé. Trả lời:     Số bé là 
Câu 3: Cho 2 số có thương bằng 0,5 và có hiệu bằng 135,7. Tìm số lớn. Trả lời:    Số lớn là 
Câu 4: Cho 2 số có hiệu bằng 84,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với 5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 
Câu 5: Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 
Câu 6: Cho 2 số có tổng bằng 118,4. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 7: 84